Klachtenregeling

Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw wensen. Soms kan er iets mis gaan of kan iets beter. Is dat bij u het geval, dan vinden we dat heel vervelend.

U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen bij:

IntervisiePlus.nl
t.a.v. Opleidingsmanager
Lageveldseweg 34
3888 NH Uddel

E-mail: klachtenregeling@intervisieplus.nl

Procedure klachtafhandeling

  • Wij zullen de ontvangst van uw klacht binnen 24 uur per e-mail bevestigen.
  • De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van ons management. Wij streven ernaar uw klacht tot volle tevredenheid af te handelen.
  • Binnen twee weken kunt u een mondelinge en ook een schriftelijke reactie op uw klacht verwachten. Als er een meer tijd nodig is om onderzoek te doen naar uw klacht, wordt u binnen 4 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel verwacht wordt.
  • Allen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw klacht, gaan vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens.
  • Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop uw klacht wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke geschillencommissie. Een voorbeeld hiervan is: www.degeschillencommissie.nl