Om te kunnen werken met intervisieplus.nl heb je een account als deelnemer of begeleider nodig. Wanneer je een account hebt, kun je eenvoudig inloggen met je gebruikersnaam (of e-mailadres) en je wachtwoord.
Indien je je wachtwoord niet weet of vergeten bent, kun je een nieuw wachtwoord aanvragen via Wachtwoord vergeten (rechtsonder in het scherm). Je krijgt dan een nieuw wachtwoord via e-mail.

Nadat je bent ingelogd, wordt je recente IntervisiePlustraject direct getoond.

Zoom

Met de zoomfunctie kan je zelf de grootte van de tegels instellen. Handig bij gebruik van kleinere apparaten.

Tegelweergave

Je IntervisiePlustraject wordt getoond in tegels waarop de inhoud van stappen al (gedeeltelijk) getoond worden. De tegels kunnen video’s afspelen en foto’s, powerpointpresentaties (via Google Docs) of de eerste 300 woorden van tekst tonen.

Tegels van deelnemers zijn blauw en tonen titel, naam deelnemer, (deel) van de content, type bijdrage, foto deelnemer, aantal reacties, een knop voor detailweergave (indien gevuld) en een knop om de bijdrage te bewerken.
Tegels van begeleiders zijn groen. Deze tegels worden getoond bij selectie van alle deelnemers maar ook bij één deelnemer.

Verschillende typen tegels

Afhankelijk van de inhoud van een stap wordt het type van een tegel getoond. Staat er bijvoorbeeld een video in een stap, dan is het type automatisch een video-tegel.

  • De eerste video wordt getoond op de tegel.
  • Een powerpointpresentatie kan afgespeeld worden op de tegel.
  • De eerste foto wordt op de tegel getoond.
  • Een PDF wordt aangegeven maar niet getoond op de tegel.
  • De eerste 300 woorden van een tekst wordt getoond.

Deelnemers en anderen

Bij elke stap staat een foto van de eigenaar van die bijdrage. Je kan op de foto klikken voor het bekijken van het profiel.

Reacties van anderen

Op elke tegel kan je zien hoeveel reacties er zijn op de stap. Als je de reacties wilt lezen, kan je op de cirkels met aantal reacties klikken.

Stap lezen

Indien een stap gevuld is, kan je met de knop READ de detailweergave lezen. Onder de detailweergave kun je reageren.

Bijdrage vullen of aanpassen

Je krijgt de knop EDIT alleen aangeboden wanneer je eigenaar bent van de betreffende stap. Begeleiders kunnen een stap altijd bewerken.