Informatie voor Deelnemers

Introductie

IntervisiePlus.nl biedt de mogelijkheid om gestructureerd, in stappen, over een langere periode een persoonlijk ontwikkeltraject in groepsverband te doorlopen. In het volgende filmpje worden de pijlers, de meerwaarde en de opzet nader toegelicht.

De Intervisieperiode

De totale intervisieperiode bedraagt een jaar. Binnen deze periode worden de volgende fasen onderscheiden:
Fase 1: Doorleven van de essenties van de werkwijze
Fase 2: Een eerste stap zetten
Fase 3: De opgedane ervaringen onderzoeken
Fase 4: De inzichten duiden
Fase 5: De toekomst naar zich toehalen
Fase 6: Het verlangen daadwerkelijk in de wereld zetten