GESPREKSLEIDER INTERVISIE

Praktijkopleiding

 
 

TIJDSDUUR
5 KEER
1 DAGDEEL
Deze opleiding is geschikt voor advocaten die een actieve rol willen spelen in deskundigheidsbevordering van collega’s en zich daarom willen bekwamen in de rol van gespreksleider intervisie.
AANTAL DEELNEMERS
7
Voor deelname aan deze praktijkopleiding is geen ervaring als gespreksleider nodig. De praktijkopleiding is bedoeld om direct een eigen intervisieproces te begeleiden. Daarmee dient deze praktijk opleiding een dubbel doel.
De deelnemer is na afloop volwaardig intervisiebegeleider.
PRIJS
€ 1.199 excl. BTW
(incl. colleges, studiemateriaal en licentie online omgeving. Zodra de corona maatregelen het toelaten ook fysieke sessies te houden, wordt er per fysiek dagdeel 89 euro voor locatiekosten, koffie/ thee en lekkernij in rekening gebracht.)

WAAROM?

Per 1 maart 2020 dienen advocaten deel te nemen aan een vorm van Gestructureerde Feedback, krachtens de Wijzingverordening Kwaliteitstoetsen. Deze verplichting heeft veel meerwaarde op het moment dat de Gestructureerde Feedback goed wordt begeleid en deze direct gericht is op actuele casuïstiek in de werkpraktijk van de deelnemende advocaat en zijn/haar kantoor.
 
Door een directe bijdrage aan de werkpraktijk van deelnemende advocaten te leveren, in combinatie met het voldoen aan de eisen die de Orde stelt, biedt de werkwijze van IntervisiePlus op meerdere vlakken tegelijkertijd toegevoegde waarde.

 

VOOR WIE?

Deze praktijkopleiding is voor alle advocaten die als gespreksleider intervisiegroepen willen begeleiden in de eigen werkpraktijk.
 
Dat betekent je verdiepen in de opgaven van collega’s om hen via intervisie, in een gestructureerde proces- en overlegvorm, te ondersteunen bij de succesvolle uitoefening van het vak. Een gespreksleider intervisie bekwaamt zich direct in de praktijk en wordt daarbij ondersteund en uitgedaagd om naar zichzelf te kijken, te ontdekken wat specifieke kwaliteiten en valkuilen als intervisiegespreksleider zijn en te leren van anderen.

 
De praktijkgerichte aanpak van IntervisiePlus betekent dat je als intervisiebegeleider parallel aan de opleiding een groep collega’s begeleidt.
 

DOEL VAN DE PRAKTIJKOPLEIDING

Na het volgen van de praktijkopleiding heeft de deelnemer succesvol een of meerdere intervisie groepen in de praktijk begeleid en kan als gespreksleider in de toekomst verder intervisiegroepen
begeleiden. Meer specifiek kan de deelnemer:

 • Verschillende intervisiemethoden inzetten
 • De principes van de Appreciative Inquirery effectief toepassen
 • Opeenvolgende intervisiesessies verdiepend voortzetten
 • Sessies zowel online als offline begeleiden
 • De online tool succesvol inzetten ter versterking van het intervisieproces

 
De deelnemer ontvangt een certificaat waarmee bij de NOvA een aanvraag kan worden ingediend om als gespreksleider te worden geregistreerd
 

OPZET VAN DE PRAKTIJKOPLEIDING:

 • Doorlooptijd 5 maanden
 • 3 fysieke sessies en 2 online sessies
 • Tijdsduur 5 dagdelen
 • Licentie gebruik online omgeving IntervisiePlus.nl
 • Groepsgrootte minimaal 6 deelnemers

Progamma

 

DAGDEEL 1: DE ESSENTIES

Vorm: fysieke ontmoeting, 09:00-12.30 uur
Deze sessie kent de vorm van een begeleide intervisie waarbij de deelnemers afwisselend optreden als gespreksleider.
 
Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Intervisie: de basis
 • Doel en randvoorwaarden
 • Fasering en structuur

 
De eerste fysieke intervisieronde
Onderzoek: Wat is een goede intervisie?

 • Voorbereiden eerste intervisie in de praktijk
 • Reflectie praktijk onderwerpen advocatuur
 • Reflectie intervisie ervaring (in tweetallen) – Persoonlijke reflectie op essenties en randvoorwaarden
 • Plenaire terugkoppeling
      – De rol van de begeleider per fase
      – Stimuleren van verhelderende vragen
 • Vooruitblik naar aankomende eigen intervisiebijeenkomst
 

DAGDEEL 2: DE EERSTE STAP IN DE PRAKTIJK

Vorm: online ontmoeting, 13.30-17:00 uur
Deze sessie kent de vorm van een begeleide, online, intervisie waarbij
de deelnemers afwisselend optreden als gespreksleider.
 
Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Introductie ondersteunende online omgeving
 • Voorbereiding van de sessie
 • De verschillende ronden
 • Waarderende feedback

 
De eerste online intervisieronde
Onderzoek: wat is een goede online intervisie?

 • Voorbereiden tweede intervisie in de praktijk
 • Reflectie intervisie (in tweetallen)
      – Persoonlijke reflectie op online werkwijze
 • Terugkoppeling plenair
 • Vooruitblik aankomende eigen intervisiebijeenkomst
 

DAGDEEL 3: DE KUNST VAN HET VERVOLGEN

Vorm: online ontmoeting, 09:00-12.30 uur
Deze sessie kent de vorm van een begeleide, online, intervisie waarbij de deelnemers afwisselend optreden als gespreksleider.
 
Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • De essenties van een verdiepend ontwikkelingsgericht proces
 • De verschillende intervisiemethoden
 • Verdiepende vragen stellen

 
De online intervisieronde
Onderzoek: Op welke wijze kan een intervisie van meerdere sessies waarde genereren?

 • Voorbereiden derde intervisie in de praktijk
 • Reflectie intervisie (in tweetallen)
      – Persoonlijke reflectie op kwaliteiten en valkuilen als gespreksleider
 • Terugkoppeling plenair
 • Vooruitblik aankomende eigen intervisiebijeenkomst
 

DAGDEEL 4: SUCCESVOL VERDER ALS BEGELEIDER

Vorm: fysieke ontmoeting, 09.00-12.30 uur
Deze sessie kent de vorm van een begeleide, fysieke, intervisie
waarbij de deelnemers afwisselend optreden als gespreksleider.
 
Aan de orde komt de volgende onderwerpen:

 • Hoe creëer ik als gespreksleider meer diepgang in mijn intervisiegroep?
 • Welke lastige situaties kan ik in de praktijk tegenkomen en hoe los ik dat op?

 
De fysieke intervisieronde:
Onderzoek: Hoe kan ik, vanuit wie ik ben, nog succesvoller zijn als gespreksleider Intervisie?

 • Voorbereiden vierde intervisie in de praktijk
 • Reflectie praktijk onderwerpen advocatuur
 • Reflectie intervisie (in tweetallen)
      – Persoonlijke reflectie op kwaliteiten en valkuilen als gespreksleider
 • Terugkoppeling plenair
 • Vooruitblik naar komende praktijkronde
 

DAGDEEL 5: EVALUATIE EN VOORTGANGSSESSIE

Vorm: fysieke ontmoeting, 09.00-12.30 uur
 
Aan de orde komt de volgende onderwerpen:

 • Vooruiblik
 • Uitreiking certificaat
 • Eind evaluatie

Inschrijfformulier

 

  PERSOONSGEGEVENS AANVRAAG VOOR DEELNAME AAN GESPREKSLEIDER INTERVISIE PRAKTIJKOPLEIDING

  aanhef *
  dhrmw
  titulatuur *
  rechtsgebieden *
  initialen *
  achternaam *
  tel.nummer *
  e-mail *

  (CORRESPONDENTIE-) GEGEVENS KANTOOR AANVRAGER

  naam kantoor
  correspondentieadres
  postcode
  plaats
  tel. nr. algemeen
  Met het versturen van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacyregeling.