Informatie voor begeleiders

Algemeen

De begeleider verkrijgt werkende weg inzicht en ervaring in de methode IntervisiePLus. Dat betekent dat de begeleider deze methode direct in de praktijk toepast bij de begeleiding van een eigen intervisiegezelschap. De begeleider wordt hierbij onderwezen, begeleidt en ondersteund door een ervaren IntervisiePlusbegeleider. In het volgende filmpje worden de pijlers en meerwaarde in combinatie met de wijze van overdracht nader toegelicht.

De Intervisieperiode

De totale intervisieperiode bedraagt een jaar. Binnen deze periode worden de volgende fasen onderscheiden:
Fase 1: Doorleven van de essenties van de werkwijze
Fase 2: Een eerste stap zetten
Fase 3: De opgedane ervaringen onderzoeken
Fase 4: De inzichten duiden
Fase 5: De toekomst naar zich toehalen
Fase 6: Het verlangen daadwerkelijk in de wereld zetten

Erkenning

Na afronding van de intervisieperiode ontvangt de begeleider het getuigschrift:
Erkend IntervisiePlusbegeleider