IntervisiePlus Intervisie Plus Een kleine groep kan het verschil maken Alleen ga je sneller , samen kom je verder Spread your wings and fly! Waarom? .nl Voordelen Brochure Advocatuur

Waarom

Omdat persoonlijke – en organisatieontwikkeling direct in de dagelijkse praktijk mogelijk is. Een structureel ritme van waarderende, uitdagende reflectie is daarbij een effectieve manier om zichtbaar verder te komen.

Door met een kleine groep gelijkgestemden op te trekken en op reguliere basis ervaringen te delen wordt het pad naar de toekomst leuker, lichter en meer inspirerend voor iedereen. Sterker nog: de kans op een aansprekend en duurzaam resultaat groeit.

Een meerwaarde van de huidige tijd is dat mensen niet alleen hoeven te opereren. Gelijktijdig speelt dat een individu het vaak niet meer alleen kan. Echte samenwerking op basis van gezamenlijke waarden op een uitdagend onderwerp is echter (nog) niet altijd vanzelfsprekend.

Wij zetten ons in voor betekenisvolle veranderingen. Direct en indirect bijdragend aan een betere samenleving. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat mensen willen.

Wij helpen door een context te creëren waarin mensen meer ruimte krijgen, ervaren en nemen. Om van daaruit de vleugels uit te kunnen slaan en dichter bij de bedoeling te kunnen komen. Samen op weg naar een gezonde samenleving vanuit alle perspectieven: burger, klant, cliënt, collega en organisatie.

IntervisiePlus.nl is bedoeld om de meerwaarde van Samen toegankelijk te maken via een methode waarbij deelnemers op ieder moment, waarderende en uitdagende reflectie van elkaar kunnen ontvangen. Om inzichten te ontwikkelen en aan te scherpen waarmee de eigen koers en aanpak kunnen worden geijkt, verrijkt en bijgesteld.

Waarom intervisie

Wendbaar en innovatief in 2022

Wij zorgen ervoor dat deskundigheidsbevordering direct renderend is in de werkpraktijk. IntervisiePlus.nl is een aanpak die al jaren succesvol wordt toegepast binnen o.a. de overheid, de zorg, consultancybureau’s. Iedere vorm van intervisie past binnen het platform.

Juist nu we veel thuiswerken! Op een eenvoudige, innovatieve manier. Methodisch klankborden met collega’s om flexibiliteit en inzetbaarheid duurzaam te bestendigen.

IntervisiePlus.nl maakt het mogelijk om

 • Een persoonlijk en gezamenlijk ontwikkelpad, gestructureerd, over een langere periode, vorm te geven
 • Eenvoudig met een kerngroep op te trekken. Elkaar te ondersteunen, versterken en uitdagen
 • Op ieder moment te delen en reflectie te ontvangen via fysieke – en online ontmoetingen
 • Voorbereidingen en ervaringen gestructureerd vast te leggen als basis voor terugblik en vooruitblik
 • Voortschrijdend inzicht te vertalen naar nieuwe handelingsperspectieven en deze ter reflectie voor te leggen
 • Nieuwe handelingsperspectieven in de praktijk te brengen en ervaringen te volgen
 • Vanuit een journal ervaringen en inzichten overdraagbaar te maken
 • Een levende, lerende community te genereren zodat de gewenste ontwikkeling duurzaam wordt vervolgd
 • Juist nu we veel thuiswerken eenvoudig , methodisch, klankborden met collega’s.
de mogelijkheden van intervisie
De voordelen van Intervisie

Voordelen

 • 24/7 beschikbaar, plaats onafhankelijk
 • “Executie van beleid” bevorderen en gelijktijdig terugkoppeling van uit de gespreksgroep krijgen
 • Iedere vorm van intervisie past in het concept IntervisiePlus.nl
 • Gezamenlijk toegankelijke verslaglegging, niks raakt meer kwijt
 • Borging van resultaten door het unieke concept IntervisiePlus.nl
 • Alles overzichtelijk en voortbouwend op voorgaande ervaringen en inzichten
 • Gezamenlijk cumulatief inzicht
 • Aantoonbaar meer enthousiasme bij deelnemers en organisatie
 • Parallel coaching en training van de begeleider
 • Vooraf voorbereide ontmoetingen
 • Versterkend aan bestaande werkwijzen en programma’s
 • Juist nu we veel thuiswerken eenvoudig , methodisch, klankborden met collega’s.